گروه آزمایشگاه ابر با عنوان کامل «آزمایشگاه فناوری ابر» در سال 1396 در دو بخش آزمایشگاه و گروه طراحان به وجود آمد.


ما، اینجا در آزمایشگاه ابر سعی می‌کنیم تا ایده هایی نو برای ساخت فناوری های نوین به وجود آوریم و به کمک یکدیگر پروژه‌هایی بسازیم تا از مشکلات جامعه بکاهیم.
پروژه‌های ما در زمینه‌های مختلف در دو گروه آز ابر (فناوری) و طراحان ابر (گرافیک) قرار می‌گیرد. همزمان با توسعه محصولات رایگان، پروژه‌هایی ویژه توسعه داده شده و در فروشگاه ابر قرار گرفته‌اند تا از طریق فروش آن‌ها هزینه‌های لازم جهت ساخت و نگهداری پروژه‌های رایگان تامین گردیده و روز به روز بر راهکار‌هایمان جهت رفع نیاز‌های کاربران افزوده گردد. 


امیدواریم در این راه ثابت قدم بمانیم.